Rynek finansowy

Zakres działalności Grupy GPW w obszarze rynku finansowego obejmuje:

  • wprowadzanie do obrotu i notowanie instrumentów finansowych;
  • obrót instrumentami finansowymi na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu, w tym obrót akcjami na Głównym Rynku i rynku NewConnect, obrót instrumentami pochodnymi na Głównym Rynku, a także obrót instrumentami dłużnymi na platformach Catalyst (rynek regulowany i alternatywny system obrotu) oraz Treasury BondSpot Poland;
  • tworzenie i wprowadzanie indeksów;
  • serwisy informacyjne.