Główne dane dotyczące rynków prowadzonych przez Grupę GPW

Stopa zwrotu z indeksu WIG Stopa zwrotu z indeksu WIG 301
5-1_pol.jpg 5-2_pol_0.jpg
Liczba spółek krajowych - Główny Rynek Liczba spółek zagranicznych - Główny Rynek
5-3_pol_0.jpg 5-4_pol_0.jpg
Kapitalizacja spółek krajowych - Główny Rynek (mld zł) Liczba debiutów - Główny Rynek
5-5_pol_0.jpg 5-6_pol.jpg
Wartość obrotów akcjami w transakcjach sesyjnych - Główny Rynek (mld zł)  Wartość obrotów akcjami w transakcjach pakietowych - Główny Rynek (mld zł)
5-7_pol.jpg 5-8_pol.jpg

Wartość ofert IPO - Główny Rynek i NewConnect (mld zł) Wartość ofert SPO - Główny Rynek i NewConnect (mld zł)
6-1_pol.jpg 6-2_pol.jpg
Liczba spółek - NewConnect2 Liczba debiutów - NewConnect2
6-3_pol.jpg 6-4_pol.jpg
Kapitalizacja - NewConnect (mld zł)2 Wartość obrotów - NewConnect (mld zł)2 3 
6-5_pol.jpg 6-6_pol.jpg
Wolumen obrotów kontraktami obrotowymi (mln szt.)3 4  Wolumen obrotów opcjami (tys. szt.)3
6-7_pol.jpg 6-8_pol.jpg

Struktura inwestorów w obrotach na Głównym Rynku akcji (%) Struktura inwestorów w obrotach na rynku kontraktów terminowych (%)
7-1_pol_0.jpg 7-2_pol_0.jpg
Wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych - Catalyst (mld zł)5 Liczba notowanych serii nieskarbowych instrumentów dłużnych - Catalyst5
7-3_pol.jpg 7-4_pol.jpg
Wartość obrotów - Catalyst (mln zł)5 6 Stopa zwrotu z TBSP.Index7
7-5_pol.jpg 7-6_pol.jpg
Wartość obrotów skarbowymi instrumentami dłużnymi (transakcje kasowe) - TBSP (mld zł)8 Wartość obrotów skarbowymi instrumentami dłużnymi (transakcje warunkowe) - TBSP (mld zł)8 9
7-7_pol.jpg 7-8_pol.jpg

Liczba rachunków inwestycyjnych - KDPW (mln) Liczba członków GPW
8-1_pol.jpg 8-2_pol.jpg

Wolumen obrotu energią elektryczną (transakcje spot) -

TGE i poee RE GPW (TWh)10

Wolumen obrotu energią elektryczną

(transakcje terminowe) - TGE i poee RE GPW (TWh)10

8-3_pol.jpg 8-4_pol.jpg

Wolumen wystawionych praw majątkowych do świadectw

pochodzenia energii - RŚP TGE (TWh)10

Wolumen umorzonych świadectw pochodzenia

energii - RŚP TGE (TWh)10

8-5_pol.jpg 8-6_pol.jpg

Wolumen obrotu prawami majątkowymi do świadectw

pochodzenia - RPM TGE (TWh)10

Średnia ważona wolumenem wartość indeksu

IRDN (PLN/MWh)11

8-7_pol.jpg 8-8_pol.jpg

[1] W 2013 r. GPW podjela decyzje o rozszerzeniu skladu indeksu najwiekszych spólek z 20 do 30 podmiotów. Publikacja nowego indeksu WIG30 rozpoczela sie 23 wrzesnia 2013 r., a jego wartosci zostaly przeliczone wstecz do 31 grudnia 2007 r. Proces migracji z indeksu WIG20 na WIG30, uwzgledniajacy m. in. zmiane instrumentu bazowego dla indeksowych kontraktów terminowych, bedzie trwal na GPW do konca 2015 r. Po tym terminie Gielda zaprzestanie publikacji wartosci indeksu WIG20.
[2] Rynek NewConnect zostal uruchomiony w sierpniu 2007 r.
[3] Uwzglednia transakcje sesyjne i pakietowe.
[4] Od 1 maja 2012 r. wolumen obrotu kontraktami walutowymi jest obliczany na podstawie jednostki transakcyjnej wynoszacej 1 000 (poprzednio 10 000). W zwiazku z tym calkowity wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w latach 2012 i 2013 nie jest w pelni porównywalny do poprzednich okresów.
[5] Rynek Catalyst zostal uruchomiony we wrzesniu 2009 r.
[6] Uwzglednia transakcje sesyjne i pakietowe - obligacje korporacyjne, komunalne, skarbowe i listy zastawne.
[7] Indeks dochodowy obligacji skarbowych
[8] Spólka BondSpot zostala przejeta przez GPW w marcu 2009 r.
[9] Suma wartosci transakcji otwarcia i zamkniecia
[10] Spólka TGE zostala przejeta przez GPW w lutym 2012 r.; poee Rynek Energii GPW dzialal w strukturach GPW od grudnia 2010 r. do  marca 2013 r.; Rynek Praw Majatkowych funkcjonuje na TGE od 28 grudnia 2005 r.; rynek terminowy funkcjonuje na TGE od 2009 r.
[11] IRDN – indeks rynku energii elektrycznej obliczany przez TGE (cena srednia wazona wolumenem ze wszystkich transakcji na sesji gieldowej, liczona po dacie dostawy dla calej doby)