Pozostałe przychody

Pozostałe przychody Grupy w 2013 r. wyniosły 2,5 mln zł, w porównaniu do 3,0 mln zł w 2012 r. Pozostałe przychody Grupy stanowią przychody z tytułu działalności edukacyjnej oraz PR, wynajmu powierzchni oraz sponsoringu.